ماده 84

ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.(1)


1.به موجب بند 16 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین متن قبلی ماده (84) قانون شد.
"ماده 84- تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- ‌درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود."

 


سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395

بخشنامه: 1395/03/16 » 200/95/18
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق

بخشنامه: 1391/03/23 » 200/5965
سال 1390
سال 1389

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87

دیوان عدالت اداری: 1389/05/11 » 180
سال 1388
سال 1387

کمک هزینه های رفاهی کارکنان

بخشنامه: 1387/04/12 » 33553
سال 1386

جدول ضریب حقوق سال 86

بخشنامه: 1386/01/28 » 11008/ ت 37150هـ
سال 1385

معافیت حقوق 85

بخشنامه: 1385/01/28 » 211/144/2111
سال 1384

معافیت حقوق 1384

بخشنامه: 1384/01/27 » 211/106/720
سال 1383

اعلام ضریب جدول حقوق برای سال 83 وافزایش حقوق بازنشستگی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه: 1383/01/19 » 1405/ت30365هـ
سال 1382

اعلام ضریب جدول حقوق وافزایش حقوق بازنشستگی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه: 1382/01/16 » 1034/ت28423هـ
سال 1381
سال 1380

تعیین ضریب جدول حقوق از 81/1/1 به مبلغ 290 ریال

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه: 1380/12/28 » 59675/ ت 26006هـ
سال 1379

تعیین ضریب جدول از 80/1/1 به مبلغ 260ریال

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه: 1379/12/20 » 58417/ت 23258هـ

اعلام رقم حداقل و حداکثر حقوق از 80/1/1

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه: 1379/12/14 » 57540/ ت 24129هـ
سال 1378
سال 1376

در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق

بخشنامه: 1376/12/17 » 30/4/11956/53642

تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق برای سال 1377

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه: 1376/11/19 » 77925/ت19150هـ

بخشودگی حقوق

بخشنامه: 1376/06/02 » 30/4/4806/23846

نحوه محاسبه مالیات حقوق

بخشنامه: 1376/05/02 » 30/4/4685/18872

محاسبه مالیات حقوق

بخشنامه: 1376/01/26 » 30/4/661/2790
سال 1375
سال 1374

حقوق دکتران وابسته به شهرداریها

بخشنامه: 1374/09/25 » 30/4/9947
سال 1373
سال 1372

موسسات وابسته به شهرداری

رای شورا: 1372/11/03 » 30/4/12644
سال 1371

محاسبه جدول حقوق

بخشنامه: 1371/03/20 » 30/5/727/12014
سال 1368

سازمان گسترش

رای شورا: 1368/12/23 » 30/4/21390

دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق

دستورالعمل: 1368/02/24 » 30/4/1769/8250
درباره قوانین و مقررات تماس با ما